Heb je het vermoeden dat je WOZ waarde niet klopt? Het is in dit geval goed mogelijk om hier een bezwaar tegen te maken. Maar wat is WOZ precies en op welke manier maak je hier bezwaar tegen? Dat lees je hier!

WOZ staat voor de wet Waardering Onroerende Zaken. In deze wet is bepaald dat voor een aantal belastingen eenzelfde waarde van onroerende zaken wordt gebruikt. Het gaat hierbij om de inkomstenbelasting, de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen en de waterschapsomslag. Wanneer je het vermoeden hebt dat je WOZ waarde te hoog is en je dus teveel betaalt, is het goed mogelijk om een bezwaar in te dienen.

WOZ bezwaar maken

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een WOZ waarde op een WOZ beschikking. Het is mogelijk om dit in te dienen bij de gemeente. Je moet dit binnen 6 weken regelen, omdat een bezwaar na deze termijn niet meer geldt. Zorg er in de eerste plaats voor dat je de WOZ waarde gaat controleren en vervolgens gaat onderbouwen. Daarna dien je het bezwaar in: de gemeente zal uitspraak doen en je bezwaar accepteren of afwijzen. Het is ook mogelijk dat de gemeente jouw bezwaar gedeeltelijk afwijst. In dit geval is het mogelijk om in beroep te gaan.

Kies voor professionele hulp

De WOZ waarde van een woning of pand kan te hoog berekend zijn. In dit geval krijg je ook te maken met hogere lasten. En om dit te voorkomen, is het goed mogelijk om een bezwaar in te dienen. Dit kun je zelf doen, maar het is ook mogelijk om hiervoor een externe partij in te schakelen. Er zijn genoeg partijen waarbij je terecht kunt voor het opstellen van een goed bezwaar, zodat je deze bij de gemeente kunt indienen.

Het indienen van een bezwaar heeft wel degelijk zin, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. het is dan ook zeker de moeite waard om hier tijd voor vrij te maken. En met het inschakelen van een externe partij kun je heel gemakkelijk en snel resultaat halen en heel wat geld besparen.

Door Redactie